ПОЧИТУВАНИ ПОСЕТИТЕЛИ, ДОБРОДОЈДОВТЕ НА НАШАТА ВЕБ СТРАНА!

 

Јавна здравствена установа - Универзитетска клиника за хематологија Скопје е единствената здравствена установа во Република Македонија што обезбедува здравствена заштита од областа на хематологијата. Над 10 000 специјалистичко-консултативни хематолошки прегледи се прават годишно на нашата Клиника и се дијагностицираат и лекуваат повеќе од 400 нови пациенти со малигни хематолошки заболувања.

Нашата примарна цел е да обезбедиме најсовремен и најдобар медицински третман, од дијагностика до третман.

Имаме врвен, високообразован медицински персонал кој се занимава со клинички и научни активности во сите области на совршена хематологија.

Наш приоритет за секој пациент е брза, соодветна и модерна дијагностичка процедура и индивидуализирана терапевтска постапка заснована врз медицина базирана на докази. Овој пристап за секој пациент може да донесе најдобри резултати.

Ние сме отворени и подготвени во секое време за консултации, преглед и разговор со нашите пациенти и колеги.
Универзитетска клиника за хематологија.

header-zgom.jpg